Search form

อพยพ 30:21

21จง​ให้​พวก‍เขา​ล้าง‍มือ​และ​เท้า​เพื่อ​จะ​ไม่​ตาย และ​นี่​จะ​เป็น​กฎ‍เกณฑ์​เนือง‍นิตย์​สำหรับ​พวก‍เขา คือ​สำหรับ​อา‌โรน​และ​เชื้อ‍สาย​ของ​เขา​ตลอด‍ชั่ว‍ชาติ‍พันธุ์​ของ​พวก‍เขา”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index