Search form

อพยพ 31:14

14พวก‍เจ้า​จง​รักษา​วัน‍สะ‌บา‌โต เพราะ​เป็น​วัน‍บริ‌สุทธิ์​สำหรับ​พวก‍เจ้า ผู้​ใด​ทำ​ให้​วัน‍นั้น​เป็น​มลทิน​จะ​ต้อง​ถูก​ลง‍โทษ​ถึง​ตาย​อย่าง​แน่​นอน ถ้า​ผู้​ใด​ทำ​งาน​ใดๆ ใน​วัน‍นั้น ผู้​นั้น​ต้อง​ถูก​ตัด​ออก​จาก​การ​เป็น​ประ‌ชา‍กร​ของ​เรา

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index