Search form

อพยพ 32:4

4เมื่อ​อา‌โรน​ได้​ทอง‍คำ​จาก​พวก‍เขา​แล้ว จึง​ใช้​เครื่อง‍มือ​หล่อ​ทอง‍คำ​เป็น​รูป​โค‍หนุ่ม แล้ว​เขา‍ทั้ง‍หลาย​ประ‌กาศ​ว่า “โอ อิสรา‌เอล สิ่ง‍เหล่า‍นี้​แหละ​เป็น​พระ​ของ​เจ้า ซึ่ง​นำ​เจ้า​ออก​จาก​แผ่น‍ดิน​อียิปต์”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index