Search form

อพยพ 32:5

5เมื่อ​อา‌โรน​เห็น​ดัง‍นั้น​แล้ว จึง​สร้าง​แท่น‍บูชา​ไว้ ตรง‍หน้า​รูป​โค​นั้น แล้ว​อา‌โรน​ประ‌กาศ​ว่า “พรุ่ง‍นี้​จะ​เป็น​วัน​เทศ‌กาล​เลี้ยง​ถวาย‍เกียรติ​พระ‍ยาห์‌เวห์”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index