Search form

อพยพ 32:8

8พวก‍เขา​ได้​หัน​จาก​ทาง​ซึ่ง​เรา​บัญชา​เขา​ไว้​นั้น​อย่าง​รวด‍เร็ว คือ​ได้​หล่อ​รูป​โค​ขึ้น​สำหรับ​ตน และ​กราบ‍ไหว้ และ​ถวาย​สัตว‌บูชา​แก่​รูป​นั้น และ​กล่าว​ว่า ‘โอ อิสรา‌เอล สิ่ง‍เหล่า‍นี้​แหละ​เป็น​พระ​ของ​เจ้า ซึ่ง​นำ​เจ้า​ออก​จาก​แผ่น‍ดิน​อียิปต์’ ”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index