Search form

อพยพ 33:3

3จง​ขึ้น​ไป​ยัง​แผ่น‍ดิน​ซึ่ง​มี​น้ำ‍นม​และ​น้ำ‍ผึ้ง​ไหล​บริ‌บูรณ์ แต่​เรา​จะ​ไม่​ขึ้น​ไป​กับ​พวก‍เจ้า เกรง‍ว่า​เรา​จะ​ทำ‍ลาย‍ล้าง​พวก‍เจ้า​เสีย​กลาง​ทาง เพราะ​ว่า​พวก‍เจ้า​เป็น​ชน‍ชาติ​ที่​หัว‍แข็ง”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index