Search form

อพยพ 34:12

12จง​ระวัง​ตัว​ให้​ดี เกรง‍ว่า​เจ้า​จะ​ทำ​พันธ‌สัญญา​กับ​ผู้​ที่​อาศัย​อยู่​ใน​แผ่น‍ดิน​นั้น​ซึ่ง​เจ้า​จะ​ไป​ถึง ไม่​อย่าง​นั้น​มัน​จะ​เป็น​บ่วง‍แร้ว​ดัก​เจ้า

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index