Search form

อพยพ 34:19

19ทุก‍สิ่ง​ซึ่ง​ออก​จาก​ครรภ์​ครั้ง‍แรก​เป็น​ของ​เรา คือ​ฝูง‍ปศุ‌สัตว์​ตัว‍ผู้​ทั้ง‍หมด​ของ​เจ้า ลูก‍หัว‍ปี​ของ​โค​และ​ของ​แกะ

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index