Search form

อพยพ 34:24

24เพราะ​เรา​จะ​ขับ‍ไล่​ชน‍ชาติ​ทั้ง‍หลาย​ออก​ไป​ให้​พ้น‍หน้า​เจ้า และ​จะ​ขยาย​เขต‍แดน​ของ​เจ้า​ให้​กว้าง​ออก​ไป เมื่อ​เจ้า​จะ​ขึ้น​ไป​เข้า‍เฝ้า​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า​ปี​ละ​สาม​ครั้ง‍นั้น จะ​ไม่‍มี​ใคร​อยาก​ได้​แผ่น‍ดิน​ของ​เจ้า​เลย

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index