Search form

อพยพ 34:28

28โม‌เสส​เข้า‍เฝ้า​พระ‍ยาห์‌เวห์​อยู่​ที่​นั่น​สี่‍สิบ​วัน​สี่‍สิบ​คืน ท่าน​ไม่‍ได้​รับ‍ประ‌ทาน​อาหาร​หรือ​ดื่ม​น้ำ​เลย ท่าน​จา‌รึก​ถ้อย‍คำ​แห่ง​พันธ‌สัญญา​ไว้​บน​แผ่น​ศิลา คือ​พระ‍บัญญัติ​สิบ​ประ‌การ

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index