Search form

อพยพ 34:4

4ดัง‍นั้น​โม‌เสส​จึง​สกัด​ศิลา​สอง​แผ่น​เหมือน​ชุด​แรก แล้ว​ท่าน​ตื่น​แต่‍เช้า ขึ้น​ไป​บน​ภูเขา​ซี‌นาย​ตาม​รับ‍สั่ง​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์ พร้อม​กับ​ศิลา​สอง​แผ่น

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index