Search form

อพยพ 35:4

การ​ตระ‌เตรียม​เพื่อ​สร้าง​พลับ‌พลา

(อพย.25:1-9; 39:32-43)

4โม‌เสส​กล่าว​กับ​ชุม‌นุม‍ชน​ทั้ง‍สิ้น​ของ​อิสรา‌เอล​ว่า “ต่อ‍ไป‍นี้​เป็น​สิ่ง​ที่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​บัญชา

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index