Search form

อพยพ 37:22

22ฐาน‍ดอก​และ​กิ่ง​เป็น​เนื้อ​เดียว​กับ​คัน‍ประ‌ทีป ทุก​ส่วน​เป็น​เนื้อ​เดียว‍กัน​ด้วย​ทอง‍คำ​บริ‌สุทธิ์​โดย​ใช้​ค้อน​เป็น​เครื่อง‍มือ​ทำ

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index