Search form

อพยพ 4:15

15เจ้า​จง​พูด​กับ​เขา และ​บอก​คำ​ที่​จะ​ให้​เขา​พูด แล้ว​เรา​จะ​ช่วย​เจ้า​และ​เขา​ใน​การ​พูด และ​จะ​สั่ง‍สอน​เจ้า​ทั้ง‍สอง​ให้​รู้​ว่า​ควร​ทำ​อย่าง‍ไร

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index