Search form

อพยพ 40:9

9แล้ว​เจ้า​จง​เอา​น้ำ‍มัน‍เจิม​มา​เจิม​พลับ‌พลา​กับ​ทุก‍สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​พลับ‌พลา​นั้น และ​ชำระ​เครื่อง‍ใช้​ทุก​ชิ้น​ให้​บริ‌สุทธิ์ แล้ว​พลับ‌พลา​นั้น​จะ​บริ‌สุทธิ์

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index