Search form

อพยพ 5:21

21จึง​กล่าว​กับ​ท่าน​ทั้ง‍สอง​ว่า “ขอ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​พิจาร‌ณา และ​พิพาก‌ษา​ท่าน​ทั้ง‍สอง เพราะ​พวก‍ท่าน​ทำ​ให้​เรา​เป็น​ที่​เกลียด‍ชัง​ใน​สาย‍พระ‍เนตร​ของ​ฟา‌โรห์ และ​ใน​สาย‍ตา​ของ​ข้า‍ราช‌การ​ของ​พระ‍องค์ เหมือน​หนึ่ง​เอา​ดาบ​ใส่​มือ​พวก‍เขา​ให้​ฆ่า​เรา​เสีย”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index