Search form

อพยพ 8:20

ภัย‍พิบัติ​ที่​สี่: ฝูง​เหลือบ

20พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า “จง​ลุก‍ขึ้น​แต่‍เช้า​แล้ว​ไป​คอย​เข้า‍เฝ้า​ฟา‌โรห์ ฟา‌โรห์​กำลัง​มา​ยัง​แม่‍น้ำ แล้ว​เจ้า​จง​บอก​เขา​ว่า ‘พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​ดัง‍นี้​ว่า “จง​ปล่อย​ประ‌ชา‍กร​ของ​เรา​ไป​นมัส‌การ​เรา

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index