Search form

อพยพ 9:19

19เพราะ‍ฉะนั้น จง​สั่ง​ให้​ต้อน​ฝูง‍สัตว์​และ​สาร‌พัด​ที่​เจ้า​มี​อยู่​ใน​ทุ่ง‍นา​ให้​เข้า​ที่​กำ‌บัง เพราะ​คน​และ​สัตว์​ที่​พบ​ใน​ทุ่ง‍นา​ที่​ไม่‍ได้​ถูก​รวบ​เข้า​ไว้​ใน​บ้าน จะ​โดน​ลูก‍เห็บ​ตาย​หมด” ’ ”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index