Search form

ปฐมกาล 12:19

19ทำไม​เจ้า​ว่า ‘เธอ​เป็น​น้อง‍สาว​ของ​ข้า‍พระ‍บาท’? เรา​จึง​รับ​นาง​มา​เพื่อ​เป็น​ภรรยา​ของ​เรา นี่‍แน่ะ ภรรยา​ของ​เจ้า จง​รับ​ไป แล้ว​ออก‍ไป​ได้”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index