Search form

ปฐมกาล 14:13

13มี​คน​หนึ่ง​หนี​มา​จาก​ที่​รบ​นั้น​บอก​ให้​อับ‌ราม​คน​ฮีบรู​รู้ อับ‌ราม​อาศัย​อยู่​ที่​หมู่​ต้น‍โอ๊ก ​ของ​มัม‌เร​คน​อา‌โม‌ไรต์ พี่‍น้อง​ของ​เอช‌โคล์​และ​อา‌เนอร์ คน​เหล่า‍นี้​เป็น​พันธ‌มิตร​ของ​อับ‌ราม

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index