Search form

ปฐมกาล 15:5

5พระ‍องค์​จึง​พา​อับ‌ราม​ออก​มา​ข้าง‍นอก​แล้ว​ตรัส​ว่า “มอง‍ดู​ฟ้า​สิ ถ้า​เจ้า​สามารถ​นับ​ดาว​ทั้ง‍หลาย​ได้ ก็​นับ​ไป” แล้ว​พระ‍องค์​ตรัส​กับ​ท่าน​ว่า “เชื้อ‍สาย​ของ​เจ้า​จะ​เป็น​เช่น‍นั้น”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index