Search form

ปฐมกาล 18:28

28สมมุติ​ว่า​ใน​ห้า‍สิบ​คน​นั้น​ขาด​ไป​ห้า​คน พระ‍องค์​จะ​ยัง​ทรง​ทำ‍ลาย​เมือง​นั้น​ทั้ง​เมือง​เพราะ​ขาด​ห้า​คน​หรือ?” และ​พระ‍องค์​ตรัส​ว่า “เรา​จะ​ไม่​ทำ‍ลาย ถ้า​เรา​พบ​คน​ชอบ‍ธรรม​สี่‍สิบ‍ห้า​คน​ที่​นั่น”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index