Search form

ปฐมกาล 2:9

9แล้ว​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ทรง​ให้​ต้น‍ไม้​ทุก​ชนิด​ที่​งาม​น่า‍ดู​และ​น่า‍กิน​งอก‍ขึ้น​จาก​พื้น‍ดิน มี​ต้น‍ไม้​แห่ง​ชีวิต​ต้น​หนึ่ง ​อยู่​กลาง​สวน​นั้น กับ​ต้น‍ไม้​แห่ง​การ​รู้​ถึง​ความ​ดี​และ​ความ​ชั่ว​ต้น​หนึ่ง​ด้วย

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index