Search form

ปฐมกาล 21:19

19แล้ว​พระ‍เจ้า​ทรง​เปิด​ตา​ของ​นาง นาง​ก็​เห็น​บ่อ‍น้ำ​แห่ง​หนึ่ง จึง​ไป​เติม​น้ำ​เต็ม​ถุง‍หนัง และ​ให้​เด็ก​นั้น​ดื่ม

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index