Search form

ปฐมกาล 21:21

21เขา​อาศัย​อยู่​ใน​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร​แห่ง​ปา‌ราน มารดา​ก็​หา​ภรรยา​คน​หนึ่ง​จาก​แผ่น‍ดิน​อียิปต์​ให้​เขา

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index