Search form

ปฐมกาล 21:23

23เพราะ‍ฉะนั้น บัด‍นี้​จง​ปฏิ‌ญาณ​ต่อ​พระ‍เจ้า​ให้​แก่​เรา​ที่‍นี่​ว่า ท่าน​จะ​ไม่​ทำ​ผิด​ต่อ​เรา ต่อ​ลูก‍หลาน​ของ​เรา หรือ​ต่อ​ชาติ‍พันธุ์​ใน​อนา‌คต​ของ​เรา แต่​ตาม​ความ​ซื่อ‍สัตย์​ดัง​ที่​เรา​ทำ​ต่อ​คน​ของ​ท่าน ให้​ท่าน​ซื่อ‍สัตย์​ต่อ​คน​ของ​เรา​และ​ต่อ​แผ่น‍ดิน​ซึ่ง​ท่าน​อาศัย​อยู่​นี้”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index