Search form

ปฐมกาล 24:12

12เขา​อธิษ‌ฐาน​ว่า “ข้า‍แต่​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​อับ‌รา‌ฮัม​นาย​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ ขอ​ประ‌ทาน​ความ​สำเร็จ​แก่​ข้า‍พระ‍องค์​ใน​วัน‍นี้ และ​ขอ​ทรง​สำแดง​ความ​รัก‍มั่น‍คง​แก่​อับ‌รา‌ฮัม​นาย​ของ​ข้า‍พระ‍องค์

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index