Search form

ปฐมกาล 26:3

3อาศัย​อยู่​ใน​ดิน‍แดน​นี้ แล้ว​เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า​และ​อวย‍พร​เจ้า เพราะ‍ว่า​เรา​จะ​ให้​ดิน‍แดน​เหล่า‍นี้​ทั้ง‍หมด​แก่​เจ้า และ​แก่​เชื้อ‍สาย​ของ​เจ้า เรา​จะ​ทำ​ให้​คำ‍สาบาน​ซึ่ง​เรา​ได้​ปฏิ‌ญาณ​ไว้​กับ​อับ‌รา‌ฮัม​บิดา​ของ​เจ้า​นั้น​สำเร็จ

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index