Search form

ปฐมกาล 27:13

13มารดา​พูด​กับ​เขา​ว่า “ลูก​เอ๋ย ขอ​ให้​คำ​สาป‍แช่ง​ของ​เจ้า​ตก​อยู่​กับ​แม่​เถิด เชื่อ‍ฟัง​แม่​เท่า‍นั้น ไป​นำ​มา​ให้​แม่​เถิด”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index