Search form

ปฐมกาล 27:27

27เขา​จึง​เข้า‍มา​ใกล้​และ​จูบ​ท่าน และ​ท่าน​ก็​ดม‍กลิ่น​ที่​เสื้อ​ของ​เขา และ​อวย‍พร​เขา​ว่า

“ดู‍ซิ กลิ่น​ลูก‍ชาย​ข้า

เหมือน​กลิ่น​ท้อง‍ทุ่ง​ซึ่ง​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​อวย‍พร

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index