Search form

ปฐมกาล 29:21

21ยา‌โคบ​บอก​ลุง​ว่า “เวลา​ที่​กำ‌หนด​ไว้​ก็​ครบ​แล้ว ขอ​ให้​ภรรยา​ฉัน​เถอะ ฉัน​จะ​ได้​เข้า​ไป​หา​เธอ”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index