Search form

ปฐมกาล 3:8

8เวลา​เย็น​วัน‍นั้น เขา​ทั้ง‍สอง​ได้‍ยิน​เสียง​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​เสด็จ​ดำ‌เนิน​อยู่​ใน​สวน ชาย​นั้น​กับ​ภรรยา​ของ​เขา​ก็​ซ่อน‍ตัว​อยู่​ใน​หมู่​ต้น‍ไม้​กลาง​สวน ให้​พ้น​จาก​พระ‍พักตร์​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index