Search form

ปฐมกาล 30:14

14ใน​ฤดู​เกี่ยว​ข้าว‍สา‌ลี รู‌เบน​ออก‍ไป​ที่​นา​พบ​ต้น‍ดู‌ดา‌อิม ​จึง​เก็บ​ผล​มา​ให้​เล‌อาห์​มารดา​ของ​เขา รา‌เชล​จึง​พูด​กับ​เล‌อาห์​ว่า “ขอ​ผล​ดู‌ดา‌อิม​ของ​ลูก‍ชาย​พี่​ให้​ฉัน​บ้าง”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index