Search form

ปฐมกาล 30:16

16เมื่อ​ยา‌โคบ​กลับ‍มา​จาก​นา​เวลา​เย็น เล‌อาห์​ก็​ออก​ไป​หา​บอก​ว่า “เข้า‍มา‍หา​ฉัน​เถิด เพราะ​ฉัน​ให้​ผล​ดู‌ดา‌อิม​ของ​ลูก‍ชาย​ฉัน​เป็น​สินจ้าง​ท่าน​แล้ว” คืน​วัน‍นั้น​ยา‌โคบ​ก็​นอน​กับ​นาง

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index