Search form

ปฐมกาล 31:27

27ทำไม​เจ้า​จึง​หนี​เรา​มา​อย่าง​ลับๆ? แอบ​มา​โดย​ไม่​บอก​ให้​เรา​รู้ ถ้า​เรา​รู้ เรา​ก็​จะ​จัด‍ส่ง​เจ้า​ไป​ด้วย​ความ​ร่า‍เริง​ยินดี โดย​ให้​มี​การ​ขับ‍ร้อง​ด้วย​รำ‌มะ‌นา​และ​พิณ‍เขา‍คู่

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index