Search form

ปฐมกาล 32:4

4สั่ง​พวก‍เขา​ว่า “จง​ไป​บอก​เอ‌ซาว​เจ้า‍นาย​ของ​เรา​ว่า ยา‌โคบ​ผู้‍รับ‍ใช้​ของ​ท่าน​กล่าว​ดัง‍นี้ ‘ข้าพ‌เจ้า​ไป​อาศัย​อยู่​กับ​ลา‌บัน​จน​บัด‍นี้

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index