Search form

ปฐมกาล 32:6

6พวก​ผู้‍สื่อ‍สาร​นั้น​กลับ‍มา​บอก​ยา‌โคบ​ว่า “ข้าพ‌เจ้า​ไป​พบ​เอ‌ซาว​พี่‍ชาย​ของ​ท่าน​แล้ว เขา​กำลัง​จะ​มา​พบ​ท่าน พร้อม​กับ​ผู้‍ชาย​สี่‍ร้อย​คน”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index