Search form

ปฐมกาล 35:2

2ดัง‍นั้น​ยา‌โคบ​จึง​บอก​ครอบ‍ครัว และ​คน​ทั้ง‍ปวง​ที่​อยู่​กับ​ท่าน​ว่า “จง​ทิ้ง​พวก​พระ‍ต่าง‍ด้าว​ที่​อยู่​ท่าม‍กลาง​พวก‍เจ้า​เสีย ชำระ​ตัว และ​เปลี่ยน​เครื่อง‍นุ่ง‍ห่ม

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index