Search form

ปฐมกาล 35:3

3ให้​พวก‍เรา​ลุก‍ขึ้น​ไป​เบธ‌เอล ที่​นั่น​ข้า​จะ​ทำ​แท่น‍บูชา​แด่​พระ‍เจ้า​ผู้​ทรง​ตอบ​ข้า​ใน​วัน‍ที่​ข้า​มี​ความ​ทุกข์‍ใจ และ​ทรง​อยู่​กับ​ข้า​ใน​ทาง​ที่​ข้า​ไป​นั้น”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index