Search form

ปฐมกาล 4:1

คา‌อิน​ฆ่า​อา‌เบล

1ฝ่าย​ชาย​นั้น​มี​เพศ‍สัม‌พันธ์ ​กับ​เอ‌วา​ภรรยา​ของ​เขา นาง​ก็​ตั้ง‍ครรภ์​และ​ให้​กำ‌เนิด​บุตร​ชื่อ​คา‌อิน นาง​จึง​กล่าว​ว่า “ฉัน​ได้​รับ​ผู้‍ชาย​คน​หนึ่ง​ด้วย​ความ​ช่วย‍เหลือ​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index