Search form

ปฐมกาล 4:8

8ฝ่าย​คา‌อิน​พูด​กับ​อา‌เบล​น้อง‍ชาย​ของ​เขา​ว่า “ให้​เรา​ไป​ที่​ทุ่ง‍นา​กัน​เถอะ” เมื่อ​อยู่​ใน​ทุ่ง​ด้วย‍กัน คา‌อิน​ก็​โถม​เข้า​ฆ่า​อา‌เบล​น้อง‍ชาย​ของ​เขา

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index