Search form

ปฐมกาล 43:16

16เมื่อ​โย‌เซฟ​เห็น​เบน‌ยา‌มิน​มา​กับ​พวก‍เขา จึง​สั่ง​ผู้‍ดู‍แล‍บ้าน​ของ​ท่าน​ว่า “จง​พา​คน​เหล่า‍นี้​เข้า​ไป​ใน​บ้าน ให้​ฆ่า​สัตว์​และ​จัด​โต๊ะ​ไว้ เพราะ​คน​เหล่า‍นี้​จะ​มา​รับ‍ประ‌ทาน​ด้วย‍กัน​กับ​เรา​ใน​เวลา​เที่ยง”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index