Search form

ปฐมกาล 44:2

2ใส่​จอก​ของ​เรา คือ​จอก‍เงิน​นั้น​ไว้​ใน​ปาก​กระ‌สอบ​ของ​คน​สุด‍ท้อง​กับ​เงิน​ค่า​ข้าว​ของ​เขา​ด้วย” ผู้‍ดู‍แล​ก็​ทำ​ตาม​ที่​โย‌เซฟ​สั่ง

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index