Search form

ปฐมกาล 45:27

27พวก‍เขา​จึง​เล่า​ถ้อย‍คำ​ทั้ง‍หมด​ของ​โย‌เซฟ​ที่​พูด​กับ​พวก‍เขา เมื่อ​ยา‌โคบ​เห็น​รถ​ที่​โย‌เซฟ​ส่ง​มา​รับ​ท่าน จิต‍ใจ​ของ​ยา‌โคบ​บิดา​ของ​พวก‍เขา​ก็​ฟื้น​แช่ม‍ชื่น​ขึ้น

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index