Search form

ปฐมกาล 50:11

11เมื่อ​ชาว​ดิน‍แดน​นั้น​คือ​คน​คา‌นา‌อัน​เห็น​การ​ไว้‍ทุกข์​ที่​ลาน​อา‌ทาด จึง​พูด​กัน​ว่า “นี่​เป็น​การ​ไว้‍ทุกข์​ใหญ่​ของ​ชาว​อียิปต์” ดัง‍นั้น​พวก‍เขา​จึง​เรียก​ชื่อ​ที่​นั่น​ว่า อา‌เบล‌มิส‌รา‌อิม ที่​นั้น​อยู่​ใกล้​แม่‍น้ำ​จอร์‌แดน

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index