Search form

ปฐมกาล 50:3

3การ​อาบ‍ยา‍รักษา‍ศพ​ใช้​เวลา​สี่‍สิบ​วัน​ตาม​จำ‌นวน​วัน​ใน​การ​อาบ‍ยา‍รักษา‍ศพ ชาว​อียิปต์​ก็​ไว้‍ทุกข์​ให้​อิสรา‌เอล​ถึง​เจ็ด‍สิบ​วัน

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index