Search form

ปฐมกาล 50:5

5บิดา​ให้​ข้า‍พระ‍บาท​สาบาน​ว่า ‘พ่อ​จวน​จะ​ตาย​แล้ว เมื่อ​ตาย​แล้ว​จง​เอา​ศพ​พ่อ​ไป​ฝัง​ไว้​ใน​สุสาน​ที่​พ่อ​ได้​ขุด​ไว้​สำหรับ​พ่อ ณ ดิน‍แดน​คา‌นา‌อัน’ ดัง‍นั้น ขอ​โปรด​ให้​ข้า‍พระ‍บาท​ไป​ฝัง‍ศพ​บิดา​แล้ว​ข้า‍พระ‍บาท​จะ​กลับ‍มา​อีก”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index