Search form

ปฐมกาล 50:8

8พร้อม​กับ​ครอบ‍ครัว​ทั้ง‍หมด​ของ​โย‌เซฟ พวก​พี่‍น้อง​และ​ครอบ‍ครัว​ของ​บิดา​ท่าน​ก็​ไป​ด้วย​เช่น‍กัน เว้น‍แต่​เด็ก​เล็กๆ และ​ฝูง‍แพะ‍แกะ​ฝูง‍โค​เท่า​นั้น เขา​ให้​อยู่​ใน​ดิน‍แดน​โก‌เชน

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index