Search form

ปฐมกาล 6:12

12พระ‍เจ้า​ทอด‍พระ‍เนตร​แผ่น‍ดิน​ก็​ทรง​เห็น​ว่า​เสื่อม‍ทราม เพราะ​มนุษย์​ทั้ง‍หมด​ประ‌พฤติ​ตน​เสื่อม‍ทราม​บน​แผ่น‍ดิน

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index