Search form

ปฐมกาล 7:21

21สิ่ง‍มี‍ชีวิต​ทั้ง‍ปวง​ที่​เคลื่อน‍ไหว​บน​แผ่น‍ดิน คือ​นก สัตว์‍ใช้‍งาน สัตว์‍ป่า​กับ​บรร‌ดา​สัตว์​ที่​เคลื่อน‍ที่​ติด​พื้น‍ดิน และ​มนุษย์​ทั้ง‍ปวง​ก็​ตาย‍สิ้น

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index